Onze Zangvereniging werd opgericht op 1 november 1882

Zij  heette toen “Christelijke vereniging voor den religieuzen Zang”. Zij werd opgericht ten bate van het christelijk lager onderwijs in Franeker.

De lagere school – de schoolstrijd laaide volop – zat in financiële moeilijkheden en de zangvereniging zou met de opbrengst van haar uitvoeringen de kas van de school spekken.

Het jaar 1930 is voor “Immanuël” een belangrijk jaar. Het bestuur besluit om Yme G.Visser- toen amper 19 jaar oud- als dirigent te vragen.

Visser aanvaardt het aanbod in 1930 en heeft pas in 1980 de dirigeerstok uit handen gegeven. Hij is de man geweest die ons koor tot grote hoogte bracht.

Hij durfde het aan om grote oratoria op het programma te zetten. En op 27 maart 1946 klonk voor het eerst Der Messias van G.F.Handel in de Martinikerk.

De uitvoering werd maar liefst door duizend mensen bezocht. (Hoe dat praktisch mogelijk is geweest vermelden de notulen niet). In ieder geval is toen besloten dat de Vereniging zou verdergaan als Christelijke Oratorium Vereninging “Immanuël”.

Sinds 1982 bij het 100 jarig bestaan is aan onze vereniging de Koninklijke Erepenning uitgereikt.

We zijn in 1982 lid van de Koninklijke Zangersbond geworden.

>Klik hier voor de erepenning<

Het koor bestaat uit ongeveer 60 leden en er worden geregeld concerten gegeven.

In maart 2016 heeft “Immanuël” voor het eerst de Johannes Passion van J.S.Bach gezongen.

Voor november 2017 ligt de Elias van Mendelssohn op de lessenaar.