Ons koor.

 • Ons koor is een gemengd vierstemmig oratoriumkoor van algemeen christelijke signatuur.
 • Wij hebben ongeveer 55 leden.
 • Wij willen graag nog een aantal leden aan ons koor toevoegen.
 • In 2017 vierden we ons 135 jarig bestaan.
 • Sterk punt is onze klankkleur, de stemgroepen mengen zich goed.
 • Thuisstudie kan ook met oefen-cd’s, of computer en studieschema.
 • Stemgroepen kunnen ook apart oefenen in groepjes.
 • We beschikken over een uitstekende repetitieruimte.
 • We repeteren op dinsdagavond van 19:45 tot 22:00 uur.
 • De repetities worden door een professionele pianist begeleid.
 • Ons repertoire is zeer divers zowel oratoria, missen  en modernere werken.
 • Onze ambitie: ons niveau steeds verbeteren, kwalitatief goede concerten geven waardoor mensen worden geraakt en de ledengroei continueren.
 • Wij geven tenminste jaarlijks een najaarsconcert, of in het voorjaar een Passieconcert.
 • We werken daarbij in principe met professionele orkesten en solisten, kleinere concerten willen we ook met goede amateur-orkesten kunnen uitvoeren.
 • Ons koor is goed georganiseerd. Er zijn een aantal commissies waaronder een muziekcommissie. Daarnaast zetten de leden zich op allerlei terreinen in.
 • Financieel zijn we gezond mede door sponsoren en een goede kostenbeheersing.
 • Wij hebben een goed opgeleide professionele dirigent, die in zijn ambities goed bij de onze aansluit.
 • Klik hier voor: Eerder uitgevoerde werken.